ساعت 9 شب،زمان تحویل زباله ها به مامورین شهرداری، از تئوری تا عمل

اطلاعات تکميلي

این مقاله در سومین همایش ملی روز زمین پاک، مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری مطرح شد

در این مقاله سعی شده به طرح جمع آوری زباله ها در ساعتی مشخص توسط شهرداری بپردازد و ضمن اشاره به نکات مثبت این طرح ، به بیان مسائلی که عملا اجرای صحیح این طرح را ممکن نساخت می پردازد

میتوانید این مقاله پژوهشی را دانلود و مطالعه نمایید

 

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094