بازیافت یک مسئولیت اجتماعی

اطلاعات تکميلي

این مقاله به بررسی شاخصه های اساسی بازیافت ،روش ها و راهکارهای بازیافت زباله می پردازد

میتوانید ضمن دانلود،این مقاله را مطالعه نمایید

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094