کانال اصلی شوتینگ زباله

  • کانال از جنس استیل 304 نگیر مات به شکل هندسی استوانه با اقطار مختلف بنا به نوع کاربری طراحی و اجزا میگردد.
    فضای مورد نیاز بنا به قطر کانال محاسبه می گردد.
    داکت اصلی به شکل استوانه ای بدون هیچگونه برجستگی و فرورفتگی ساخته می گردد که مانع پارگی کیسه زباله در کانال گردد
    نصب کانال به صورت فیتینگی می باشد.

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094