ساپورت کانال شوتینگ

ساپورت ها از تسمه آهنی به عرض 3 سانتیمتر تهیه شده و جهت نگه داشتن کانال شوت زباله و کانال هوا استفاده می شود.

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094