کاور صداگیر شوتینگ زباله

بر روی جداری بیرونی کانال ها نصب گردد و از انتقال صدای ناشی از برخورد کیسه های زباله کاسته و باعث محافظت دیواره های کانال می باشد .

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094