سرعت گیر شوتینگ زباله

جهت جلوگیری از متلاشی شده کیسه زباله در قسمت انتهای کانال شوتینگ و قبل از رسیدن به دریچه های انتهای سرعت گیر اجرا میگردد.

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094