تفکیک زباله در مبدا

•    سیستم تفکیک زباله در مبدا یک گام به جلو برای سازگاری ساختمان با محیط زیست می باشد که این طرح موجب شده است که از هزینه کردن برای رایزر شوت متعدد جلوگیری شود.
•    با اجرای تفکیک زباله در مبدا و جداسازی زباله های خشک به تولید ملی کمک کنیم.
•    با استفاده از یک شوت(داکت) جمع آوری زباله تفکیک شده خشک و تر تسهیل می گردد.
•    کاملا اتوماتیک بوده و یک نفر در یک زمان می تواند از آن استفاده کند.
•    در این سیستم،شاسی انتخاب وجود دارد که میتوان برای دفع پسماند خشک و تر از آن اسنفاده کرد و با انتخاب گزینه خشک و تر زباله ها در ترولی جداگانه هدایت می شوند.
•    دریچه ها همیشه قفل هستند و با انتخاب گزینه مربوط هدرب همان طبقه باز می شود.
•    اجرای شوت تفکیک کنترل UL برای ایمنی ساکنین یک امتیاز می باشد.
 


image002

image004

image006

image008


 

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094