تبدیل

تبدیل ها به صورت متقارن و نامتقارن و در انواع مختلفی مانند چهارگوش به گرد، گرد به گرد و ... قابل تولید می باشند که بسیار مورد مصرف قرار میگیرند.
تبدیل ها در مسیر کانال های انتقال هوا مورد استفاده قرار می گیرند و جهت کاهش افت فشار و تیک آف هوا مورد استفاده قرار میگیرند.
تبدیل ها را میتوان به اشکال گوناگون و بسته به نیاز مشتری تولید کرد.

image002

image004

image006

image008

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094