زانویی

زانویی ها را می توان با شعاع انحنا و زوایای مختلف تولید کرد.  R شعاع انحنا تا خط مرکزی زانو وD    قطر
دهانه زانویی می باشد و شعاع استاندارد R=1D  می باشد.
زانویی را میتوان به صورت های گوناگون ساخت.همچنین میتوان زانویی ها را به صورت تبدیل گرد به گرد و چهارگوش به گرد تولید کرد.
زانویی ها از سایز 6اینچ تا 60اینچ با ضخامت های مختلف تولید میشود.کانال های اس را نیز میتوان در این گروه دسته بندی کرد.

image002

image004

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094