سه راهی

سه راه تبدیل زمانی گفته می شود که قطر خروجی و ورودی سه راه یکسان نباشند. سه راهی های تبدیل و سه راهی ها با ویژگی های هندسی متفاوتی قابل تولید می باشند که این ویژگی ها شامل نوع و زاویه انشعاب،شرایط خروجی و ورودی می باشند.
سه راهی ها دارای گوناگونی بسیاری میباشد.انشعاب سه راهی ها با هر درجه سفارشی و به صورت گرد و چهارگوش میتوان ساخت.همچنین انشعاب سه راهی ها میتواند به صورت تبدیلی ساخته شود.
سه راهی های تبدیلی در کانال کشی کانال های فلکسی بل بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

image002

image004

image006

image008

image010

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094