چهار راهی

با افزودن یک انشعاب به سه راهی ها،چهار راهی ساخته میشود که دو انشعاب میتواند با یکدیگر یکسان نباشد.انشعاب چهار راهی ها میتواند با هر درجه نسبت به لوله ساخته شوند.همچنین انشعاب ها میتوانند به صورت چهارگوش و یا گرد ساخته شوند.
در چهارراه تبدیل قطر خروجی و ورودی چهارراه یکسان نمی
باشند. انواع چهارراه های تبدیل و چهارراه ها با زاویه انشعاب 45 یا 90 درجه و ... قابل تولید هستند.
انشعاب های چهارراهی می توانند بصورت زاویه دار و یا متقارن باشند.

image002

image004

image006

image008

آدرس:

شهرک امام خمینی ، بلوار الغدیر ، خیابان سعید آباد ، پلاک 230

تلفن :

02166004240

02166004098

02166230594

 

ایمیل :

sabalan_stb@yahoo.com

sabalantahviyeh@gmail.com 

تلگرام: 09389349094